Skip to main content

De tre mystikeres arv

De tre mystikeres arv

Man kan sommetider undre sig, hvad der får os til at rejse tusindvis af kilometer for at stå ved en grav, for at besøge en kirke eller for at gå en pilgrimsrute. Er der noget dybt inde i os, som vi gerne vil forvandle og opleve, men ved, at det ikke kan lade sig gøre dér hvor vi er og derfor finder det nødvendigt at rejse?
Dette foredrag vil omhandle tre mystikere, som i forskellig grad har været med at inspirere mig spirituelt. Den første person er Bernhard af Clairvaux, den anden Hildegard af Bingen og den tredje Frans af Assisi. Jeg har haft den spændende mulighed at kunne rejse derhen, hvor f.eks. Hildegard og Frans færdedes i sin tid, og det har ført til smukke og dybe oplevelser.
Vi vil ikke gå så meget i detaljer med det historiske bag de tre mystikere. Derimod vil vi forsøge at stille os ind på dem og mærke hvilke energier de viderebringer i vores moderne tid. Hvordan arbejder de på de indre planer? Kan de have et budskab til menneskeheden selv efter så mange år efter deres død?

PRØV NÅR DU VIL – AT SE LIVET MED SJÆLEN

PRØV NÅR DU VIL – AT SE LIVET MED SJÆLEN
”Mennesket er i sit inderste væsen et åndsvæsen, der i sin helhed består af legeme, sjæl og ånd”.
Rudolf Steiner, der grundlagde antroposofien, dedikerede sit liv til åndelig research. Alt blev behandlet på nye måder for at vise, hvordan han mente, at det åndelige gennemtrængte (og gennemtrænger) alt i verden. Hans arbejde førte til en kundskab, der udviklede en praktisk, videnskabelig og kunstnerisk indsigt i f.eks. arkitektur, filosofi, pædagogik, økonomi og fysik. Rudolf Steiner besad også en beundringsværdig viden omkring religion, mysticisme, okkultisme og reinkarnation, og hans værker inspirerer stadig bredt indenfor disse områder den dag i dag.
Vi vil i aften undersøge Rudolf Steiners esoteriske visdom. Hvordan kan hans forskning af Goethe hjælpe os, når vi åbner op for den ældgamle mystiktradition, Kabbala? Kan han fortælle os mere om englenes univers, deres hierarkier og hvorledes de samarbejder og derved indvie os i en større forståelse af naturen? Vi vil også tage hans horoskop op og gennemgå hvilke aspekter og kvaliteter, det astrologiske liv bød ham. Med andre ord – hvad bragte Rudolf Steiner med sig, da han kom til verden?
”Mennesket er i sit inderste væsen et åndsvæsen, der i sin helhed består af legeme, sjæl og ånd”.
Rudolf Steiner, der grundlagde antroposofien, dedikerede sit liv til åndelig research. Alt blev behandlet på nye måder for at vise, hvordan han mente, at det åndelige gennemtrængte (og gennemtrænger) alt i verden. Hans arbejde førte til en kundskab, der udviklede en praktisk, videnskabelig og kunstnerisk indsigt i f.eks. arkitektur, filosofi, pædagogik, økonomi og fysik. Rudolf Steiner besad også en beundringsværdig viden omkring religion, mysticisme, okkultisme og reinkarnation, og hans værker inspirerer stadig bredt indenfor disse områder den dag i dag.
Vi vil i aften undersøge Rudolf Steiners esoteriske visdom. Hvordan kan hans forskning af Goethe hjælpe os, når vi åbner op for den ældgamle mystiktradition, Kabbala? Kan han fortælle os mere om englenes univers, deres hierarkier og hvorledes de samarbejder og derved indvie os i en større forståelse af naturen? Vi vil også tage hans horoskop op og gennemgå hvilke aspekter og kvaliteter, det astrologiske liv bød ham. Med andre ord – hvad bragte Rudolf Steiner med sig, da han kom til verden?

FRA GLOBALBEVIDSTHED TIL INTERSTELLART NETWORKER?

DEBAT: B. Kim Pedersen

Hvert år bliver det officielt og uofficielt bekendtgjort, at Jorden har haft besøg fra verdensrummet, af UFO’er. Inspireret af dette, får du nu muligheden for at deltage i en særdeles spændende debat: Skal vi almindelige jordboer forberede os på en udvidelse i vores bevidsthed og horisont? Er Jorden ved at vågne op i en ny tidsalders verdensbevidsthed for at lære sin plads at kende i solsystemet? Hvad er meningen med disse besøg udefra? Er de kommet for at løfte os ind i et interstellart netværk? Er der tale om lærlingene, som Alice A. Bailey omtaler; dem, som skal hjælpe Jorden med at udvikle sig til en hellig planet? Er besøgene fra rummet ment til at bringe os nærmere mysteriet om fri energi? Hvad er den og får vi hjælp til at finde disse nye energikilder? Spørgsmålene er mange, og mon ikke debatten vil levere stof til dyb og underfundig eftertanke. Debatten vil tage sit udgangspunkt i de åndsvidenskabelige kilder. Vel mødt.