Skip to main content

Verdenstjenergruppens tilsynekomst

Et foredrag om den gamle og den nye verdenstjenergruppe og opbygning af anthakaranaen / anthakaranameditation.

Alt tyder på at centeret vi kalder menneskeheden – også kaldet planetens strubechakra – i dette strubechakra udvikles der nu et nyt stort center af den nye verdenstjenergruppe. Denne gruppe får til opgave, at være med til at opbygge kontakten mellem menneskeheden og de indre verdener.

Dette nye arbejde kan alle tage del i med meditationsarbejdet og ved lystjenester, og især ved fuldmåne og nymåne meditation /tjeneste.

Der bliver en gennemgang af de 10 sædgrupper. Under gennemgangen af de 10 sædgrupper, vil du sikkert finde en eller flere af grupperne som du er knyttet ind i, eller arbejder for. Alt tyder på at man har brugt ”livets træ” til at nedfælde energierne med sædgruppernes tilsynekomst (måske skjuler dit fornavn, din plads i verdenstjenergruppen).

Så måske opstår der helt nye muligheder for åndelig vejledning, ved at vi kommer i kontakt med sædgruppernes sfærer. Her ligger måske en helt ny nøgle til åndelig vejledning, for den enkle?

Shamballa

Vi sætter fokus på Shamballa – centret, hvor den guddommelige viljeskraft er kendt.

Gennem meditationsøvelser vil vi forsøge at opnå en stærkere kontakt med vores åndsenergier, og derved lære hvordan vi kan få et dybere samarbejde med Shamballa.

Vi vil bl.a. bruge Plejaderne, Store Bjørn og Sirius som guidende stjerneledere på vores indre, udadgående rejse.

Sanat Kumara – Jordens indre konge

Hvem er Sanat Kumara, denne kraftfulde herre, hos hvem mange legender er tilknyttet?
Han siges, at være medlem af Det store hvide broderskab, at være Jordens indre konge hvis fornemmeste opgave er at hjælpe planeten med sin opstigende rensende fase.

Under foredraget vil vi undersøge Sanat Kumaras syv chakras: Hvor er de placeret på Jorden og hvordan fungerer de? Vi tager udgangspunkt i verdens byer og lande, der siges, at skabe et centralt nervesystem og fundament for Sanat Kumaras arbejde.

Kom og oplev verden som et kæmpemæssig, kompliceret by, hvor Sanat Kumara som borgmester behøver sine borgere, menneskehedens hjælp for at skabe et helligt samfund

Påskens indre betydning

I takt med at mange mennesker retter fokus mod personlig udvikling og meditation, får vores gamle højtider en renæssance fx påsken som derigennem kan tolkes på en ny og interessant måde. Den er typisk en højtid, der har mange aspekter så som lidelse, død og genopstandelse.

Med hjælp fra åndsvidenskabens mange kilder skal vi gennemgå påskedagene og deres betydning.

Foredraget vil forhåbentlig bidrage til en større indsigt i højtidernes værdi. Måske kan det også være begyndelsen til en revurdering af det ceremonielle aspekts placering i tilværelsen.

Mysterierne gives fri

Ønsker vi at udvikle os spirituelt og at åbne vores indre, tolvbladet Lotus, kan vi ikke undgå et arbejde med personligheden. Vi vil denne aften gå dybere ind i dens aspekter og undersøge, hvad der skal til, for at opnå et balanceret venskab med den. Er personligheden så vanskelig at tæmme, som vi umiddelbart skulle tro? Eller åbner den op for større hemmeligheder? Kan den være nøglen til de tre mysterietempler, hvor de to af dem huses af Buddha og Kristus?

Denne aften vil vi gennemgå de tre templer (eller haller, som de også kaldes), og sætte dem i forhold til personligheden og de syv planer.  Vi vil også undersøge Vandbærerens plads i den store triangel, som omhandler vort højere Selv. Vil vort højere Selv fusionere ned i personligheden; hvis ja, hvordan? Derudover vil vi gå dybere ind Venus og Sirius’s egenskaber – vil mysterietemplerne gør brug af dem for at forberede menneskeheden på åbningen af det tredje tempel.

Dette indlæg er inspireret af Alice Baileys bog: Esoterisk Psykologi 2, og har derfor udgangspunkt i dette værk. Kendskab til den esoteriske lære anbefales ved deltagelse.

Menneskets opvågnen

Denne aften vil ví dykke dybere i begrebet opstigning.
Samtidig vil vi forsøge at sammenligne de kanaliserede bøger som netop nu kommer til jorden i stort omfang med jordens åndsvidenskab.

I forbindelse med menneskets opvågning ser jeg, disse bøger som en stor hjælp, til at vække kærlighedsbegrebet i menneskeheden og den kollektive bevidsthed.

Da denne bevidsthed er inddelt i grader eller indvielser, vil det blive inddraget i fordraget.

For at forsøge at belyse opstignings begreb.

Kristus og Det Hvide Broderskab

Denne aften ser vi på det arbejde, som det store, hvide broderskab står bag i verden, i dag.

Der bliver en gennemgang af de mestre, som vi kender gennem Teosofien og andre åndsvidenskabelige kilder.
Dette broderskab kendes også gennem den hellige gral og kirkens alterkalk. Hvis vi tænker på ordene ”drik alle heraf”, som Kristus sagde, er det så Kristus og broderskabets tanker, vi kommer i forbindelse med?

Endvidere ser vi på Åndens hjem, stedet, hvor guds vilje er kendt. Dette sted har blandt andet flere navne, for eksempel Shamballa – Fredens by. 

Kirkens skjulte symboler – Rejsen til Gralens indre

Dette foredrag vil handle om kirkens mysterier.

Vi ser på alteret, kirkens syvarmede lysestage, og om de fortæller en dybere kontakt med gralen. Hvilke hemmeligheder kan spores gennem lysestagens opbygning? Hvilke planetkonstellationer ligger gemt inde i stagen, og hvordan træder de frem og bliver synlige for os? Og hvad med Vægtens stjernetegnsbillede – gemmer den sig nogen steder i kirken?

Jo, der vil måske dukke nye, dybere symboler frem, du umiddelbart ikke har tænkt over.

Der er ingen forudsætninger for deltagelse af foredraget. Alle nysgerrige og interesserede er velkomne.

Julesalmer og juleritualer esoterisk set

På basis af bred vifte af åndsvidenskabelige kilder vil vi se nærmere på vores gamle julesalmer, på kirkens juleritualer og på kirkens arkitektur.

Vi vil prøve at gå bag om tryksværten i nogle salmer og se, om der gemmer sig spor af indvielser.
Vi ser også på dåben, som repræsenterer den 1 indvielse. Hvad sker der eksempelvis. Når vi prøver at lægge planeten Merkurs tegn ned i kirkerummet ?

Vi er på vej ind i den 7 Stråles tidsalder – ritualernes og symbolernes tidsalder – så det er et  håb, at deltagerne vil bringe foredragets tema med sig rundt i de gamle kirker og i bybilledet.

Jule evangeliet

Vi kender det alle når Jule freden sænker dig over os og kirke klokkerne kimer, gamle julesalmer bliver sunget. Så er julen over os.

Vi prøver at se på Jule evangeliet symbolik som F.eks. hyrderne hvem er de? Og har vi hørt fra dem siden? Stalden, kryben, Josef og Maria og hvorfor fødslen den 24/12.
Hvad gemmer sig bag denne symbolik. Er der en forbindelse mellem den Nordiske Mytologi og Kristendommen.

Disse spørgsmål stiller vi til Åndsvidenskaben.