Skip to main content

Da Stridens Æble blev en dværgplanet

Da Stridens Æble blev en dværgplanet
Dværgplaneter er en relativ ny klasse af himmellegemer i Solsystemet. Måske husker du Pluto, som måtte vige titlen som almindelig planet for fremover at blive kaldt en dværgplanet?
Vi er i mellemtiden blevet præsenteret for to andre dværgplaneter: Eris og Ceres. Med et navn, opkaldt efter den græske gudinde for splid og kaos, er det ikke just opmuntrende associationer, Eris kommer med. Måske har du hørt om legenden om Stridens Æble? Det var Eris, der gav anledning til den. Derimod forekommer det anderleders med Ceres, som med sit navn retter opmærksomheden mod gudinden for plantevækst, agerbrug og moderlig kærlighed.
Bag navnene og planeterne ligger et splinternyt, astrologisk mysterium, som vi slet ikke er begyndt at udgranske endnu. Hvor er Eris og Ceres placeret i horoskopet? Hvilke stjernetegn berører de, og hvilke kræfter og evner arbejder de med? Vi kan samtidigt undre os over, hvorfor vi først bliver præsenteret for dem nu. Har menneskeheden simpelthen ikke været i stand til at tyde dem før?
Noget tyder på, at vi vil blive introduceret for flere dværgplaneter fremover. Hvilke betydninger de vil få i den astrologiske verden kan vi kun gisne om på nuværende tidspunkt, men nu får du i hvert fald muligheden for at deltage i en spændende weekend, hvor du kan komme til at lære dværgplanetens mystiske natur at kende. Vær med til at byde Eris og Ceres velkommen til vores fantastiske planetfamilie, og se hvilke egenskaber og ressourcer, de bringer ind i dit horoskop.
En forudsætning for deltagelse er, at du har kendskab til astrologi i forvejen. Der vil nemlig blive gjort brug af astrologiske termer, begreber og materialer under kurset.
Da Stridens Æble blev en dværgplanet
Ceces og Eris
Dværgplaneter er en relativ ny klasse af himmellegemer i Solsystemet. Måske husker du Pluto, som måtte vige titlen som almindelig planet for fremover at blive kaldt en dværgplanet?
Vi er i mellemtiden blevet præsenteret for to andre dværgplaneter: Eris og Ceres. Med et navn, opkaldt efter den græske gudinde for splid og kaos, er det ikke just opmuntrende associationer, Eris kommer med. Måske har du hørt om legenden om Stridens Æble? Det var Eris, der gav anledning til den. Derimod forekommer det anderleders med Ceres, som med sit navn retter opmærksomheden mod gudinden for plantevækst, agerbrug og moderlig kærlighed.
Bag navnene og planeterne ligger et splinternyt, astrologisk mysterium, som vi slet ikke er begyndt at udgranske endnu. Hvor er Eris og Ceres placeret i horoskopet? Hvilke stjernetegn berører de, og hvilke kræfter og evner arbejder de med? Vi kan samtidigt undre os over, hvorfor vi først bliver præsenteret for dem nu. Har menneskeheden simpelthen ikke været i stand til at tyde dem før?
Noget tyder på, at vi vil blive introduceret for flere dværgplaneter fremover. Hvilke betydninger de vil få i den astrologiske verden kan vi kun gisne om på nuværende tidspunkt, men nu får du i hvert fald muligheden for at deltage i en spændende weekend, hvor du kan komme til at lære dværgplanetens mystiske natur at kende. Vær med til at byde Eris og Ceres velkommen til vores fantastiske planetfamilie, og se hvilke egenskaber og ressourcer, de bringer ind i dit horoskop.
En forudsætning for deltagelse er, at du har kendskab til astrologi i forvejen. Der vil nemlig blive gjort brug af astrologiske termer, begreber og materialer under kurset.

Sjælskraftens mange udtryk

Har du lyst til at arbejde med dig selv gennem den esoteriske astrologi får du nu muligheden. Vi tager udgangspunkt i Hvid Magis tiende regel for at lede efter energierne, der kan være med at udfolde store horisonter i vores hverdag.
Vi begynder i fortiden – dækker elementernes betydning, trianglernes healende klange og de tre astrologiske kors. Derefter fortsætter vi til nutiden, hvor vi gennem stjernetegnenes mangfoldighed vil finde frem til vores personlighedsstråler.
Djwal Khul fortæller os i sine bøger, at ascendenten besidder en væsentlig betydning. Den fortæller os, hvilken art af sjælskraft der ligger potentielt klar til os, og giver os ledetrådene til hvordan den inkarnerede gudesøn ønsker at komme til udtryk gennem os. Vi tager også fat i de syv strålers natur. De beretter om vore inspirerende personlighedsmønstre, som igen inviterer til adskillige egenskaber. Endvidere vil vi i løbet af denne workshop tage brug af tegningen af de syv planer for bedre at kortlægge vort indre landskab.
For at få mest ud af workshoppen – husk venligst dit fødselshoroskop. På den måde vil undervisningen blive mere personlig for dig. Undervisningen vil desuden gøre brug af meditation og visualiseringsøvelser.
Har du lyst til at arbejde med dig selv gennem den esoteriske astrologi får du nu muligheden. Vi tager udgangspunkt i Hvid Magis tiende regel for at lede efter energierne, der kan være med at udfolde store horisonter i vores hverdag.
Vi begynder i fortiden – dækker elementernes betydning, trianglernes healende klange og de tre astrologiske kors. Derefter fortsætter vi til nutiden, hvor vi gennem stjernetegnenes mangfoldighed vil finde frem til vores personlighedsstråler.
Djwal Khul fortæller os i sine bøger, at ascendenten besidder en væsentlig betydning. Den fortæller os, hvilken art af sjælskraft der ligger potentielt klar til os, og giver os ledetrådene til hvordan den inkarnerede gudesøn ønsker at komme til udtryk gennem os. Vi tager også fat i de syv strålers natur. De beretter om vore inspirerende personlighedsmønstre, som igen inviterer til adskillige egenskaber. Endvidere vil vi i løbet af denne workshop tage brug af tegningen af de syv planer for bedre at kortlægge vort indre landskab.
For at få mest ud af workshoppen – husk venligst dit fødselshoroskop. På den måde vil undervisningen blive mere personlig for dig. Undervisningen vil desuden gøre brug af meditation og visualiseringsøvelser.

Bevidstheds værkstedet

Over fem aftener vil vi arbejde os dybere ind i de tre esoteriske hovednøgler, som er: månen, solen og ascendenten. Gruppen kommer til at arbejde med de tolv tegn, og vi vil bl.a. se på månen og sætte den i forbindelse med åndsvidenskaben, samt dens relationer til de tre planeter, som den skjuler(!?).

Vi følger månens aspekter gennem de tolv tegn og sætter dens betydning i forhold til dit horoskop. På denne måde vil bevidsthedsværkstedet byde på en personlig fortolkning af dit horoskop, og du vil derved have materiale til videre personlig udvikling. 

Endvidere undersøger vi også ascendentens aspekter, og hertil inddrager vi de tre astrologiske huse, som den arbejder sammen med, samt elementerne, strålerne og stjerneportene.

Grundkursus i Universelle forhold

To weekender med esoterisk astrologi

Mens sjælsriget sænker sig ind i menneskeheden og introducerer den åndsvidenskabelige impuls står astrologien overfor en ny videreudvikling af en større sjælsforståelse – en forståelse, hentet fra Alice A. Bailey. Nu får du muligheden for over to weekender at få en introduktion i den nye sjælsastrologi.

Vi vil se ind i nøglerne, som Djwal Khul har givet os, de være sig: solen, månen og ascendenten. Nøglerne er hovedstenene i den nye astrologi, idet solen repræsenterer personligheden; månen fortiden og ascendenten sjælens mål. Når disse tre nøgler sættes overfor den teosofiske arbejdstavle, skabes hurtigt et billede af dine livsopgaver, derfor bruger vi en del tid på introduktionen for at blive fortrolige med hvordan tegnene er kombineret ind i menneskets syv legemer.

På kursuset vil vi også bruge meditation og indlevelsesevne for at blive yderlige fortrolige med de syv planer i den teosofiske arbejdstavle, så der vil blive sat tid af til at høre på oplevelserne, vi forskellige har, fra vore indre rejser – så vi lærer de syv planer at kende, såvel fra det ydre til det indre.

Endvidere arbejder vi med en esoterisk gennemgang af de tolv stjernetegn og deres relationer med de store centre i Kosmos. Vi ser også på deres forhold til de syv stråler, samt videreføringen gennem planeterne. Her ser vi ind på sjælens arbejde gennem Herkules arbejder, hvor sjælen udfordrer personligheden. Vi arbejder videre med tegnenes forhold til de planetariske centre, som er Shamballa, hierarkiet og menneskeheden.

Forudsætninger for deltagelse af kursuset er: erfaring med meditation/lystjeneste, kendskab til teosofiske begreber, samt lysten til at lære noget nyt. Det vil være en hjælp for dig selv, hvis du medbringer data på nogle venner, familiemedlemmer, samt dig selv. Data er: navn, dato, tidspunkt og sted. Ved at medbringe førnævnte oplysninger har vi en større mulighed for at give dig en dyb, personlig oplevelse som du også kan bruge, når forløbet er overstået.

Den Esoteriske nøgle til Kabbalah

Oplev astrologien blive nøglen ind i Livets Træ. Den esoteriske astrologi bruger en særlig nøgle, når der skal laves en horoskoptydning. Nøglen drejer sig om tre områder: Solen repræsenterer personligheden og den ydre adfærd, månen er fortid, familien og hjemmet, mens ascendenten er vores maske og sjælens udfordring.

Nu får du muligheden for at gå dybere ind i dit horoskop og sætte det i forhold til Livets træ. Hvilke stier, tegn og sefiroth følger dit liv, og hvilke aspekter kan visdommen om Livets Træ tilbyde dig? Kan den tilbyde os en ny og anderledes måde at tyde et horoskop på? Vi vil bl.a. gøre brug af meditation for at åbne op for den feminine Gralsproces, der skjules i Træet, og for at udfordre den maskuline Sværdindvielse. For at få mest ud af kursuset, medbring venligst dine oplysninger til horoskopudskrivning, det være sig fødselsdato, tid og sted. På denne måde får vi mere at arbejde med.

Ved deltagelse forventes det, at du har kendskab til Kabbalah og astrologi, og derved bl.a. kender til de forskellige termer, der bruges, samt planeternes aspekter.  

Astrologi & legemer

Vi arbejder i denne weekend med teorien om, at vores legemer kan ses i horoskopets huse.
Der lægges vægt på at opleve vores mentale legeme og sjælslegemet, udfra meditations erfaringer og kendskab til vores liv – samt at du den vej, vil dele disse oplevelser med gruppen, hvor læren om den esoteriske astrologi, får en naturlig plads.

Dette bliver din chance, til at opleve dig selv, gennem dit horoskop.

Medbring dit fødselshoroskop og progressive horoskop data.

Forudsætning for deltagelse, er kendskab til astrologi og meditation.

Et weekendkursus i esoterisk astrologi

– med vægt på legemerne og de tolv huse. Vi arbejder i weekenden med sjælen, hvor ascendenten bruges som mål for inkarnationen. Vi undersøger, hvor sjælen henter sin visdom fra, og hvordan vi kan arbejde med den for at få sjælen til at komme til syne i vores fysiske verden. Alt dette sætter vi i forhold til de tolv huse. Vi vil arbejde med mentallegemet, hvor vi arbejder med de gruppeudfordringer, vi kommer ind i, i form af det 11. hus. Desuden arbejder vi med, hvordan tanken realiserer det i form af det 7. hus, hvor partnerskab skal indgåes, og hermed hvordan disse ting kommer ud gennem det 3. hus, som er forbundet med søskende og naboer. Vi skal se på vore åndelige brødre og søstre, samt naboer – de grupper, som vi bliver nabogrupper med i vores mentale liv. endvidere arbejder vi med det astrale legeme, gennem det 12. hus og det skjulte, 8. hus, hvor disciplen arbejder med transformation og porten til det astrale legeme gennem horoskopets IC-akse. I weekenden arbejde vi også med det fysiske legeme, gennem det 10. hus og det 6. (tjeneste). I den forbindelse kigger vi også på det 1. og 2. hus, hvor vi ser sjælens indre potentielle live. Forudsætning for deltagelse er kendskab til astrologi, til esoteriske og eksoteriske herskere, idet de vil blive brugt i en større proces.

Husenes esoteriske værdi

– i esoterisk astrologi 
Husene, kombineret med elementerne, giver et overblik over vore legemer. Min erfaring er, at hvis husene kombineres og sættes i forhold til hinanden, optræder horoskopet som en oversigt over vore legemer. Udregnes elementerne i husene fremkommer de sekundære stråler. Denne weekend er for dig, der har kendskab til astrologi og der har lyst til at arbejde med esoterisk astrologi. Vi kigger på de fire aksespidser, der er som porte i legemerne og gennem meditation kontakter vi vor indre vejledere og løfter bevidstheden mod det sjælelige og det højere selv. Endvidere vil vi i denne weekend arbejde med at give et bud på hvordan legemerne forvandles. Hertil bruger vi blandt andet en astrologisk tydningsnøgle, givet af Djwal Khul, som vil bringe aspekterne: Jorden, ascendenten, solen og månen, mod et højere perspektiv.