Skip to main content

QIBEL – EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH

Qibel symbol

”Som forenende enhed, helt ned til det sidste led, er alt sammenlænket med alt det andet. Således er den guddommelige essens forneden såvel som foroven, i himlen som på jorden. Der er intet andet”. Med disse ord, skrevet i Zohar af en af de største kabbalister nogensinde, Moses de Leon, får du nu muligheden for at se Kabbalah’ens verden udfolde sig i alle sine symboler. Selve ordet, Kabbalah, kommer af det hebraiske/aramæiske ord, QBLH, og betyder ”tradition”. QBLH stammer fra verbet qibel (QBL), som betyder ”at modtage”. Det kabbalistiske Livets Træ er beskrevet i form af et træ, hvis stamme er delt op i lige store maskuline og feminine søjler, også kaldet den højre og venstre. Træet består derudover af ti grene, der fletter sig ind imellem hinanden, og bærer det der for det meste bliver oversat som sfærer, verdener eller emanationer – be-vidsthedstrin, som hjælper den søgende med at finde ’hjem’ til den guddommelige kilde og derved sit indre tempel. Giv dig selv den store oplevelse at deltage i dette spændende Kabbalah-forløb og lær at se hvordan Livets Træ kan hjælpe dig med at legemliggøre Guds skabelse, og derved give dit liv og din tro en smukkere og dybere mening.

INDLEDNING TIL KABBALAH’ENS VERDEN

1. weekend den 9-10. marts 2019

Hermetisk Kabbalah

Velkommen til nogle indledende dage, hvor nøgleordene er Kabbalah’ens oprindelse, symboler og det hebræiske alfabet. Du har måske nogle gange undret dig over, hvad Kabbalah egentlig er – nu får du muligheden for at få et indblik i denne mystiske verden. Selve ordet, Kabbalah, betyder ”modtaget tradition”. Det er en lærdom, der er gået fra mund til øre gennem tiderne, og som man mener, er en direkte overførelse af en evig åndelig visdom. Lige-som det er tilfældet med alle åndelige traditioner, kan man i virkeligheden ikke lære Kabbalah – men erfare den i sin levende virkning for så til sidst at opleve det absolutte i alting.

SYMBOLERNE OG STIERNE

2. og 3. weekend 13-14. april og den 11-12. maj 2019

Billede1

Disse to kursusgange vil vise, hvordan Kabbalah’en udfolder sig. Måske er du klar over symbolerne allerede; hvis ikke – glæd dig til at se hverdagen fra en ny og spændende vinkel. Det første symbol, der bliver præsenteret, er Træet som menes at stå for alt det, Kabbalah’en åbenbarer. Den letteste måde at lære det kabbalistiske Træ at kende på er, når vi lader os inspirere af billedsymbolerne i de 22 stier, som indhyller Træet. En anderledes og måske ligefrem provokerende sandhed træder frem – en viden, som giver dyb genklang. Kabbalah handler om at være åben overfor sig selv og erkende, at der hører en ydre såvel som en indre forberedelse til det at komme i kontakt med sit guddommelige indre, sit sind og sin intuition. Kabbalah handler om at acceptere, at sandheden bliver præsenteret på mange forskellige måder i løbet af et livsforløb, og at du er den eneste, der kan bedømme, hvornår noget føles rigtigt eller forkert. Vær med til et spændende forløb og lad symbolerne inspirere dig.

DE FIRE VERDENER OG DE TRE SJÆLS-ASPEKTER

4. weekend den 22-23. juni 2019

kabbala4

I løbet af disse to dage får du muligheden for at lære Kabbalah’ens fire forunderlige verdener at kende. Disse verdener som hver især repræsenterer arketypiske principper, astrale og mentale virkeligheder og ikke mindst et mysterium om handlingens kraft kan give en forståelse af den guddommelige skaberproces. Enkelte af disse verdener opleves kun i glimt og er så stærke og omfangsrige, at de giver inspiration og forståelse nok til et helt liv. Udover de fire verdener vil vi også arbejde med de tre sjælsaspekter, som lever i det kabbalistiske træ. Disse tre elementer eller trin af menneskets sjæl, Nefesj, Ruach og Neschama, tænker man på som noget der eksisterede i den første af de fire verdener – Udstrømningens Verden. Gennem det enkelte menneskes livsspand handler de som en enhed i hinanden og for at forstå naturen i denne balance, vil vi se på hvert enkelt for sig selv.

KABBALAH’ENS CEREMONIELLE VÆRKTØJER

5. weekend 17-18. august 2019

kabbala5

Denne gang går vi gennem vor egen kulturperiode – Egypten, Israel, Grækenland, Rom, Kristendommen, Islam, vikingerne – op til vor tid med åndsvidenskabens ankomst for at vise, at den slet ikke er så ny endda! Vi vil prøve at skabe en dybere forståelse af indvielserne og de ritualer, der er knyttet til dem. Nogle af de indvielser vi alle har set mange gange er f.eks. kirkens sakramenter som dåben, konfirmationen, vielsen, præsteindsættelsen og begravelsen. Vi vil sætte disse i forhold til Kabbalah for at se om det kunne tænkes, at nye ritualer vil blive udviklet. Bønnens og meditationens kraft er naturlige værktøjer i det ceremonielle arbejde, så også dette vil vi sætte i forhold til Kabbalah. Derudover vil vi arbejde med mysteriet om tempel- og kirkebygningens symbolik og lave et par ritualer og eksperimenter, som fremover vil kunne bruges i dette arbejde. Velkommen til nogle spændende dage, som viser den praktiske side af mystikkens gådefuld verden.

KABBALAH’ENS NUMMEROLOGI

6. weekend den 5-6. oktober 2019

kabbala6

Vi tager fat i tallenes hemmeligheder og afslører hvordan det menes, at vores fødselsdag og navn giver os en række skjulte hentydninger omkring vores fremtid, fortid og nutid. Mange mennesker har anvendt værdierne, forbundet med Kabbalah’ens tal og fundet dybere forståelser omkring menneskeheden. Vi vil se på, hvordan kabbalisterne skabte et system, der er en kombination af de oprindelige nummerologiske og astrologiske symboler og hvordan disse kan bringe ubegrænsede muligheder for fortolkninger alt efter tid og sted.

TRÆD IND I KABBALAH’ENS ASTROLOGISKE KAMMER

7. weekend den 16-17. november 2019

Astrologi i Donasigen

Få en enestående mulighed for at dykke ned i mysteriernes brønd og oplev at se dit liv fra en helt anden og fantastisk vinkel. Med det astrologiske horoskop, husene og alle dens planeter som vore nøgler, åbner vi op for de esoteriske hemmeligheder. Vi vil undersøge, hvordan vi kan sammendrage vort indre selv med solsystemets kosmiske væren og derved nære et frø til Kosmos og vor spirituelle udvikling. For at gøre dagen mere personlig – husk at medbringe de væsentligste informationer, som skal bruges, når et horoskop formes. De er: fødselsdag, samt tidspunkt og sted.

PLANETERNE OG SOLSYSTEMET

8.weekend 4-5. januar 2020

kab engle

I dette forløb vil vi lære om Venus, Saturn og de andre planeter og høre om hvilke engleriger og energier, man mener, har betydning for den enkelte. Træd ind i Kabbalah’ens kammer og se hvilke tal, sefiroth, stier og symboler, der kan give en større forståelse af hverdagens erfaringer. Vi er måske alle en del af en større kosmisk bevidsthed, og i løbet af disse to dage vil du få en oplevelse af, at du er indhyllet af flere mysterier end du umiddelbart ville tro, og at du selv kan være med til at afdække dem. Vi gør brug af fordybelse, visualiseringsøvelser og meditation for at opnå en indre og personlig forbindelse med det materiale, der gennemgås i dette forløb.

Praktiske oplysninger: Tilmelding: Du kan tilmelde dig vores workshops ved at sende en mail til: [email protected] med oplysninger om dit navn og e-mail adresse samt koden W17.

Sted: Lokal center Dalgas

Dalgas Avenue 54

8000 Århus C

Tidspunkt: Fra kl. 10.00-17.00 Pris: Prisen pr. gang er 900 kr., som indbetales på: Konto nr. 9860 – 0000408409 i FOLKESPAREKASSEN,

når vi har bekræftet din deltagelse.

I meddelelseslinjen skriver du: W17 samt dit navn