Skip to main content

URANUS – DEN VÆLTENDE PLANET

URANUS – DEN VÆLTENDE PLANET
Uranus er stadig i færd med at fortælle os sin mystiske historie. Mens tider kolliderer, og Vandbæreren melder sin ankomst, springer Uranus frem som en flyvsk, opfindsom himmelgnist. Den ønsker at oplyse og gøre os bevidste. Det indebærer som regel pludselige og uforventede forandringer, når Uranus gør sin entré. Med sin sælsomme natur fremelsker den frihed og originalitet og beder dig om at danse til din egen trommes rytme.
”Hvorfra udspringer din guddommelige væren?”, spørger den, og vi vil under dette foredrag undersøge netop dette spændende spørgsmål. Hvorfor er vi så bevidste om, at der må findes en guddommelig idé? Kan Uranus hjælpe os med at finde en forklaring? Bærer den mon frø i sjælen? Finder vi forklaringen blandt engle og ældgammel lærdom?
Uranus bliver sommetider kaldt ”Den væltende planet”. Det er egentlig et ganske passende navn, når vi tænker på alle de omvæltende hændelser, den kan præstere i løbet af et menneskes liv. Men vi må ikke glemme, at Uranus også belønner med visdom. Hvis du har lyst til at lære ”Den væltende planet” bedre at kende, er dette foredrag lige for dig.
URANUS – DEN VÆLTENDE PLANET
Uranus er stadig i færd med at fortælle os sin mystiske historie. Mens tider kolliderer, og Vandbæreren melder sin ankomst, springer Uranus frem som en flyvsk, opfindsom himmelgnist. Den ønsker at oplyse og gøre os bevidste. Det indebærer som regel pludselige og uforventede forandringer, når Uranus gør sin entré. Med sin sælsomme natur fremelsker den frihed og originalitet og beder dig om at danse til din egen trommes rytme.
”Hvorfra udspringer din guddommelige væren?”, spørger den, og vi vil under dette foredrag undersøge netop dette spændende spørgsmål. Hvorfor er vi så bevidste om, at der må findes en guddommelig idé? Kan Uranus hjælpe os med at finde en forklaring? Bærer den mon frø i sjælen? Finder vi forklaringen blandt engle og ældgammel lærdom?
Uranus bliver sommetider kaldt ”Den væltende planet”. Det er egentlig et ganske passende navn, når vi tænker på alle de omvæltende hændelser, den kan præstere i løbet af et menneskes liv. Men vi må ikke glemme, at Uranus også belønner med visdom. Hvis du har lyst til at lære ”Den væltende planet” bedre at kende, er dette foredrag lige for dig.
2012

I de ni englekors tjeneste

Forestillingen om bevingede væsner, der tjener Himlen, har fulgt mennesket i umindelige tider. Engle er, for mange personer, blevet et symbol på dyb åndeligt nærvær og mystik. Vi hører dem oftest nævnt i hellige skrifter, hvor de præsenteres som budbringere af det højere guddommelige.
Engle er afbilledet mangfoldigt over hele verden. I kunsthistorien kan vi finde mange eksempler på kunstnere, der har ladet sig inspirere af disse himmelske, lysende væsner, og i nyere tid kan vi også opleve, at englene finder sin spændende vej gennem bøgernes, musikkens og filmens verden.
Men hvad ved vi om dem, og hvad er en engel egentlig? Vi vil i løbet af dette foredrag undersøge englenes univers. Hvad er de ni englekor, de tre triader og hvordan sammenspiller de med hinanden? Hvordan kommer engle til udtryk i vores hverdag? Kan vi opleve nærværelsen af en engel gennem vore følelser og tanker, og skjuler der sig et mysterium i det, at nogen personer ligefrem oplever en engel i sin fysiske form?
Spørgsmålene er mange, og forhåbentlig efter endt foredrag er vi alle blevet en smule mere inspireret af disse hellige, tjenende engle. 

Verdenstjenergruppen & Kabbalah

Vi lever i en tid, hvor der sker en større tilsynekomst af verdenstjenergruppen. I løbet af denne dag vil vi se på de ti sædgrupper, og finde ud af hvordan hierarkiet formidler kontakt og budskab.

Har hierarkiet benyttet sig af kommunikation gennem Kabbalaens symboler, engle og oplysninger, og kan visdommen som Kabbalaen indeholder, hjælpe menneskeheden til at imødekomme hierarkiets fremtidige handlinger?

Kabbalaen er en englenes gave, bragt til Jorden, og er et slående redskab til udvidelse af bevidstheden og opnåelse af kommunikation på et højere kosmisk plan. Man behøver ikke fortvivle sine evner, når man ligefrem hører at Kabbalaen har rod i englenes hierarki – for Kabbala kan bringes ned til hverdagen. Og denne dag ser vi også på forholdet mellem Livets Træ, jeres navne, fødselsdata og horoskoper.

Livets træ & de 22 store arketypiske billeder

I Livets Træ og dets 22 store arke-typiske billeder finder vi en model for alle verdens erfaringer, tanker, idéer, religiøse og mystiske billeder, filosofier og mystiske tanker. Disse arke-typiske ‘billeder’ har hvert eneste levende væsen præget ind i anima mundi siden verdens begyndelse.

Efterhånden som den ene generation følger den anden, dykker vi alle ned i og bidrager til denne komplicerede billedsamling. De arke-typiske figurer styrkes, forfines og kan til og med forandre sig med tiden. Og fordi disse figurer repræsenterer summen af alle menneskers erfaringer, forbliver de grundlæggende de samme, for deres kraft er universel.

Alkymister og andre filosoffer har hævdet, at det er muligt for ethvert menneske at tage kontakt direkte med anima mundi og lære af dens visdom, ved hjælp af betydelig tankevirksomhed og øvelse. Som det kollektive ubevidste tilhører også denne verdenshukommelse os alle. Fra dette evige forråd kommer vore mest varige og ærefrygtindgydende trosformer. Når de påvirker os uden, at vi er klar over det, kan de forårsage store ødelæggelser, men når vi nærmer os dem bevidst, kan hele verdens samlede arke-type stå til vores disposition.

Gennem disse arke-typiske billeder kan vi få et glimt af det større mønster bag en serie hændelser. Ved at lære at arbejde med, akceptere og erkende disse arketyper kan den, som arbejder med dem på denne måde udvikles og modnes til langt dybere erkendelsesområder.

Kabbalah og engleordener

Vi blander den jødiske Kabbalah med teosofiens syvende stråle og gør denne aften til en hermetisk udfoldelse.

Vores indre tempelarbejde vil være i højsæde, og vi vil arbejde på hvordan vi fremmer et nyttigt samarbejde mellem engle- og menneskeriget. Vi gennemgår de ti strålende sefiroth i Kabbalah med fokus på de forskellige engleordener, samt ærkeengle.

Måske kan englene, de enkelte sefirah og den ceremonielle syvende stråle være med til at give dig nøglen til dit indre tempel.

Har navne en betydning?

Hvis vi går ind i Kabbalaen og livets træ kan vores navne lægges ind i træet, og staves gemmen Tarot og Astrologi. Man kan end videre stille spørgsmålet: Kan den feminine og maskuline værdi også aflæses her?

Så dette foredrag bliver gruppen redskab for vores ånds forskning. Her drages deltageren ind i forskningen. Jeg kan ikke love at nå alle, men så mange som tiden tillader.

Husk at medbringe skrive redskaber

Gralsvejens udfordringer – et foredrag om indvielserne

Denne aften fokuserer vi på de tre veje indtil første gralsproces, også kaldet den første indvielse.

Vi bruger en kombination af tempel billeder og astrologi for at finde udfordringerne, vi står overfor på vor rejse. Derefter ser vi på udfordringerne mod den anden indvielse ved at gennemgå de fem veje eller stier, der fører vor rejse op til sjælstrigonen i Livets træ.

Herved er det afsløret at vi også anvender Kabbalah denne aften.

Gralens anden udfordring

Den anden udfordring omhandler forløsning af det astrale legeme, frygt, begrænsning og transformation. Når vi træder ind i den anden indvielse, begynder vi at stå overfor udfordringen:

Hvordan kombinerer vi vort åndelige kald (det indre liv) med det travle hverdagsliv (det ydre liv), for eksempel familien, jobbet og penge?

I dette foredrag tager vi udgangspunkt i Kabbalah og vil gennem stierne, samt Hermetikken grave os ind i sjælens skattekammer og at se hvad sjælen ønsker at åbenbare for os. Hvilke udfordringer står man overfor som rejsende mod den anden indvielse?

Derudover bruger vi også astrologien og en bred vifte af åndsvidenskabelige kilder. Der er ingen forudsætninger for deltagelse. Alle interesserede er velkomne.

En aften om Engleriget

Engle har til alle tider fascineret og inspireret mennesket, og derfor ønsker vi at bruge en aften, der handler om disse spændende væsner. Hvad er engle og devaer? Vi forsøger at bevæge os ind i så mange af de forskellige engle- og devariger, vi kan nå denne aften og ser på de vidt forskellige opgaver, væsnerne har, for eksempel omkring healing, musik, blomster og omgivelser. Endvidere stiller vi spørgsmålet om en engel bærer en større okkult betydning – om den kunne være ”ånden, der svæver over vandet”, omtalt i biblen blandt andet.

Der tages udgangspunkt i åndsvidenskaben og Kabbalah.

Ritualer Og Magi

Det er som om ordet eller begrebet, magi, har fundet en effektiv måde at komme på folks læber på.
Børn og unge taler om Harry
Potter; de voksne diskuterer Da Vinci-Mysteriet, mens en tredje gruppe falder pladask for Ringenes Herre.
Det er som om at vi
har fået en længsel efter at opleve magi, at se verden fra en anden side. Vi vil i aften gennemgå den skjulte magi, som når alt kommer til alt altid har eksisteret; folk har blot ikke ænset den nemlig den ceremonielle rituelle magi.
Vi ser den stærkt i kirkens regi, og vi vil undersøge
magien bag ritualerne. Vil der f.eks. komme en forvandling i ritualerne og ceremonierne rundt om i verden, når vi for alvor træder ind i Vandbærerens tidsalder?


Med udgangs punkt i Kabbalah og åndsvidenskab.