Skip to main content

Venus-passagen

Den ”venusianske” stjerneport

Vi ser den ofte som en klar stjerne lige før solopgang eller lige efter solnedgang – Venus, også kaldet ”morgen- og aftenstjernen”. Nu har du muligheden for at lære denne særlige planet at kende gennem åndsvidenskabens mange øjne.

Vi vil begynde med en meditation, hvor udgangspunktet er Venus’s vidunderlige egenskaber. Efter denne vil vi se på Venus og dens plads i solsystemet. Hertil vil vi bl.a. gøre brug af astrologi, Kabbalah, Alice Bailey og flere andre kilder indenfor åndsvidenskaben.

Derudover vil vi undersøge Venus’s relation til Jorden og dens forhold til Stjerneporten og det ydre univers. Med Venus som formidleren af Den Femte Stråle og Ildens plan vil vi rejse ind i sjælen og se hvor Venus har sit hjem.

Stjerneporten

Stjerneporte som Store Bjørn, Plejaderne og Sirius har længe betaget menneskers opmærksomhed. Forfattere og åndelige ledere finder ud af, at der ligger en stor betydning i disse mystiske, skjulte porte, og indeholder viden og budskaber, der gradvist åbenbares for os.

Vi vil i dette foredrag bringe videnskaben om stjerneportene ned på et forståeligt plan og bruge horoskopet som redskab. Hvilke energier kommer portene med, og hvad er deres relationer til de astrologiske tolv tegn? I løbet af foredraget vil du for eksempel finde ud af, hvilken stjerneport, der peger på dine astrologiske akser.

Solsystemet

Menneskerne kan endnu ikke rejse rundt i solsystemet, som det passer dem – i fysisk form altså, men gennem meditationsøvelser vil vi tage en esoterisk spændende rejse rundt i det store solsystem.

Vi vil ’besøge’ planeterne og lære om hvilke skoler og energier, de huser.
Er der nogle planeter, der er mere i højsædet end andre, når det gælder Jordens videre udvikling, og er der måske en planet eller to, som mennesket overser, men som har en stor indvirkning, når det gælder Jordens indvielse ind i Vandbærerens tidsalder?

Sjælens 12 boliger

Vi ser på de muligheder der lukker sig op for den bevidste sjæl, når den i løbet af året rejser rundt i de tolv stjernetegn.

Vi kobler de syv stråler ind gennem de eksoteriske og de esoteriske herskere, der formidler sjælens impulser. Endvidere også de hierarkiske herskere, der formidler monadens og det højere selvs impulser.   

Hvis tiden tillader det vil jeg slutte foredraget af med nogle får eksempler, hvor jeg bruger astrologi og klarsyn. Og bruger eks. fra deltagernes horoskoper og ser på ascendanten som sjælens mål og husene som vore legemer.

Saturn i Sjælens 12 boliger

Et foredrag om eksoterisk og esoterisk astrologi

I dette foredrag om Saturn – og Saturn som åndelig vejleder og formidler af den 3. stråle – prøver vi at følge denne spændende planet rundt i horoskopet.

Vi tager udgangspunkt i de tolv tegn som Saturn kan stå i, og ser den som 3. stråle der rummer forbindelsen til de fire sekundære stråler. Dermed bliver Saturn en port ind i et nyt univers af muligheder. Saturn bevæger sig gennem de tolv tegn varer ca. 29 år.

Ps. Kender du ikke Saturns plads i dit horoskop, så spørg inden foredraget. Du har også mulighed for, at undersøge din families Saturn – dette vil sikkert give stor mulighed for at forstå deres livstema.

Inkarnationens mysterium

Virkningen i vort liv er resultatet af en årsag. Vi tager i dette foredrag udgangspunkt i de indre verdner og følger rejsen gennem det karmiske princip i vort liv.

I dette foredrag vil vi bringe en forståelse af for eksempel valget af forældre, hvilke bundne opgaver der forekommer og de frie sjæles vanskelige forhold til familien. Hvorfor må det være sådan? Vi sætter spørgsmål ved om vi vælger selv eller er der tale om karmiske forhold, der skal indfries?

Derudover ser vi på de fire kosmiske fødselsgaver, de være sig sted, dato, klokkeslæt og navn. Vi følger vejen op gennem livet og videre den karmiske udvikling, der forekommer.

Vi vil anvende en bred vifte af åndsvidenskabelige kilder

Indre vejledning

Når vi begynder at gå den indre vej, opdager vi, at bøger, foredrag, kursuser og mennesker, der virker tilfældige, dukker op og hele tiden fører os videre. Vi møder nogle og tænker: ”det er som om, jeg kender ham eller hende fra et eller andet sted – de er måske vore gamle venner fra tidlige liv”.

I solsystemet findes der rytmer som syv-års- og tiårsperioderne. Bliver vi opmærksomme på disse giver de os mulighed for forståelse af hvornår vi skal give slip, og hvornår nye ting er i gang.

Aftenen sluttes med en kombination af astrologi og klarsyn. Du skal kun kende din fødselsdato og alder.  

Hvordan frigør vi personlighedens korsfæstelse?

Korset har altid fascineret og inspireret mennesket, men først med den esoteriske astrologi og med videnskaben om de tre kors, har vi måske fundet et nyt redskab for forståelsen af sjælen og monaden.

Til dette foredrag vil du komme til at få et indblik i lærdommen og forståelsen af personlighedens kors. Vi ser på hvordan sjælens kors samarbejder med personlighedens, og hvilke omstændigheder, der sker, når de enkelte kors mødes? Her tænkes på kriser, udviklinger og områder for gunstig ekspansion.

Der kræves ingen forkundskaber end interessen for astrologi og personlig og sjælelig udvikling.

De syv stråler

Et foredrag om de syv stråler, med udgangspunkt i  Alice A. Bailey`s  Esoterisk psykologi.                                                                                       


Denne aften vil jeg tegne et “lille” billede af de syv stråler. Hvad de er, og hvordan de påvirker os i dagligdagen?.                                                                                                                
Endvidere vil vi kigge på hvorledes strålernes egenskaber tager sig ud i vores forskellige legemer. Foredraget vil indeholde eksempler fra den hverdag vi alle er en del af, således at den enkelte kan vurdere om vi kan bruge viden om de syv stråler til noget.

De seks store stjernesøjler

Oplev stjernetegnene finde sammen i duetter og afsløre spændende hemmeligheder, gemt i astrologien. De tolv tegn i horoskopet skaber tilsammen seks magiske søjler, som opløfter et kosmisk tempel: Menneskebevidstheden.
Nu har du muligheden i løbet af en aften at få et indblik i gåderne, som disse søjler kan stille og måske besvare.
Bliv indviet i astrologien på en ny måde og oplev hvordan Uranus, Merkur og de andre planeter kredser omkring søjlerne og derved sætter præg i dit liv. Modsætninger mødes, siger man – også i astrologien findes der modsætninger, så denne aften vil bestemt ikke blive kedelig. Oplev hvordan konflikterne i astrologien finder dybere sammen og samarbejder mod en harmoni, som bringer mere skønhed ind i verden og dit liv.